Κ 12

Η σχολη ποδοσφαίρου του Ηρακλή Σερρών λειτουργεί σαν το πρώτο βήμα ένταξης στο μαζικό και αναπτυξιακό αθλητισμό, όπου παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών έρχονται σε πρώτη επαφή με το ποδόσφαιρο.

Βασική μας επιδίωξη είναι να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να γαλουχηθούν με τις κατάλληλες αθλητικές, παιδαγωγικές αξίες.

Οι δραστηριότητες της σχολής έχουν προπονητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο.

Φιλοσοφία

Η σωστή αθλητική – κοινωνική εκπαίδευση και ψυχαγωγία των νεαρών αθλητών σύμφωνα με τα αθλητικά ιδεώδη, το «ευ αγωνίζεσθαι» και τις αξίες του Ηρακλή Σερρών.

H εκπαίδευση των στελεχών  στα πρότυπα λειτουργίας της Ακαδημίας.
Η σωστή ενημέρωση και υποστήριξη των γονέων που κατέχουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των νεαρών αθλητών.

Αποστολή – Όραμα

Η οργάνωση σχολής ποδοσφαίρου που θα οδηγήσει στην ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου εκπαίδευσης και αξιολόγησης των νεαρών ποδοσφαιριστών ηλικίας από πέντε έως και δεκαπέντε (5-15) ετών.
Η Διεύθυνση ακαδημίας ποδοσφαίρου εκτός από την προώθηση του ποδοσφαίρου αλλά και του αθλητισμού γενικότερα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία αξιών όπως ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων του αθλήματος, η κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη κάθε νεαρού αθλούμενου.